Samen op weg naar een veilige jaarwisseling

We blijven eraan werken…….samen op weg naar een veilige jaarwisseling.Samen met de bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt, scholen in de wijken de Ambulancezorg GGD Haaglanden is voor het vierde jaar een vuurwerkvoorlichting aan de leerlingen uit de buurt gegeven.De leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de Ambulancepost van Laak waarbij uitleg is gegeven hoe Ambulancezorg is georganiseerd en respectvol om te gaan met de hulpverleners.Oud collega Kees komt uit de ambulancehulpverlening heeft dit bezoek geïnitieerd samen met Eduard, de teamleider van de ambulancedienst.Alle kinderen hebben ook een rondleiding gekregen van Irma onze ambulanceverpleegkundige bij de Ambulancezorg GGD Haaglanden en als afsluiting een veiligheidsbril gekregen om goed beschermd oud en nieuw te vieren.Deze is beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag👍We hopen door dit project met elkaar een veilige oud en nieuw te creëren.