Zorg bij 50+ wooncomplexen

Gisteravond heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een ingediende motie van de SP om zorg bij 50+ seniorencomplexen te realiseren, in de vorm van een preventiespreekuur, bijv. van huisarts, verpleegkundig specialist-ouderenzorg, of in samenwerking met andere relevante disciplines.

De Buurt Bestuurt, actief in Laak heeft zich samen met de politiek ook hiervoor ingezet, gaandeweg de 3 jarige ondersteuning van het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Wij hebben daarom, ter ondersteuning van deze motie, ook ingesproken in de Raad.

Lees onze inspraak: Inspreken De motie: motie

In deze motie wordt het voorstel voor een pilot gedaan.

Kandidaten zijn daarvoor wat ons betreft : 50+ Wooncomplexen aan de Stieltjesstraat en in Laak Centraal Lipa 1 & 2 aan de Pasteurstraat. Namens de burgers-bewoners, onze senioren, willen wij de leden van de gemeenteraad dank zeggen voor hun commitment.

De raad in de stad

De Buurt Bestuurt, actief in Laak, was op 17 mei jl. met Judith Klokkenburg (fractievoorzitter) en Elise van Dam van de ChristenUnie/SGP met de fiets op pad. In Laak werd de voedselbank, annex Coronatestlocatie, locatie gebouw de Ketelstraat 23, bezocht, waar Leo ons liet weten een stichting ‘Honger, armoede, Laak in Nood’ op te richten om zijn diensten aan gezinnen in nood onder te brengen en perspectief te scheppen voor financiering daarvan. Verder werden bezocht de Laakweg en de Stieltjesstraat, waar wij Judith en Elise informeerden over de langlopende bewonersinitiatieven van resp. ‘Zorg om Laakweg’ en ‘Kerngroep Stieltjesstraat’. In de Stieltjesstraat hebben wij de noodzaak van een huisartspreventie spreekuur voor de senioren van de 50+ wooncomplexen aangegeven.

RTV discus

In de uitzending Zaterdag Live van zaterdag 15 mei 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Betere participatie: Haags Samenspel’. Gasten aan tafel zijn: Kees Berenbak en Tom Nathans (Buurt Bestuurt Laak), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Elly Rijnierse (Coöperatie Mariahoeve), Peter Bos (Haagse Stadspartij). De uitzending is zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

Den Haag heeft de ambitie meer gebruik te maken van de bewonersbetrokkenheid. Dit is vanuit het coalitieakkoord 2019 de opdracht voor de portefeuillehouder om de verbinding met de inwoners van Den Haag te vergroten en te verbeteren. Nu is het onderwerp bewonersparticipatie al decennialang een onderwerp van dagelijkse orde.

Echter heeft de participatie het de laatste jaren pas mondjesmaat kunnen winnen van vele bezuinigingen en andere politieke prioriteiten. De kleinschalige initiatieven vanuit de diverse Haagse wijken zoals de energie-challenge, of de buurtopknapprojecten in de Houtwijk zijn slechts lichtpuntjes in de vele mogelijkheden.

Het samenspel tussen de wijkbewoners en de politiek vraagt om veel afstemming om tot direct en zichtbaar resultaat te komen. Perspectief op uitvoering. Veel ideeën om zaterdag met de pioniers en  deskundigen aan de stamtafel te delen.

Gemeente Haags samenspel: bekijk hier