Eén gedachte over “De Binckhorst – niet alleen bouwen voor de yuppen

 • 16 februari 2021 om 12:40
  Permalink

  INSPREKEN COMMISSIE RUIMTE 14 november 2018
  Onderwerp: Raadsvoorstel Omgevingsplan Binckhorst &
  Raadsvoorstel Actualisatie gebiedsaanpak Binckhorst
  Geachte leden van de Commissie,

  De De Buurt Bestuurt deelt vandaag vanuit het perspectief van ontbrekende partijen, woningprogrammering, stedelijke verbinding en ontsluiting en bereikbaarheid, met uw Commissie haar zorgen over het planontwikkelingsgebied De Binckhorst.
  Verder doet De Buurt Bestuurt uw commissie suggesties inzake woonvormen en zorgbehoeften van toekomstige bewoners.
  1. perspectief ontbrekende partijen
  Los van de meer op afstand betrokken bewoners van omliggende wijken, is het onze indruk dat de bewonersorganisaties van het stadsdeel Laak, waartoe De Binckhorst wordt gerekend, (hierna: Laak) noch De Buurt Bestuurt gekend zijn of worden in een ontwikkeling die Laak kansen en uitdagingen biedt.
  Dit zou ondervangen kunnen worden door een vorm van Kerngroepoverleg Binckhorst, waarin deze partijen hun bijdragen zouden kunnen leveren.
  Ook lijken de plannen aan het belang van zittende bedrijven voorbij te gaan.
  Van de nu bestaande creatieve broedplaatsen zou erkend moeten worden hoe hun ontplooiing de verbindingen in de wijk bevordert.
  2. woningprogrammering
  In ons perspectief zou in de ontwikkeling van De Binckhorst meegenomen moeten worden dat dit een extra kans aan Laak zou moeten bieden
  Die kans betekent dat er in De Binckhorst fatsoenlijke betaalbare woningen komen, om doorstroming te bevorderen, terwijl in Laak woningverbetering wordt toegepast. Bij de doorstroming zouden bewoners uit Laak een voorkeurpositie kunnen krijgen.
  Dit bevordert de vitaliteit van de wijk.
  Gegeven de stedelijke norm van 30% voor sociale huurwoningen en van 20% voor midden-duur huurwoningen geven de plannen geen uitsluitsel over de aantallen van deze woningen.
  3. stedelijke verbinding
  De Binckhorst ligt niet op de Maan, los van de Maanweg dan, en behoort het karakter te behouden van een stadswijk. Verbinding moet een centrale plaats krijgen.
  Dit betekent dat De Binckhorst om te beginnen verbindingen dient te maken met de andere wijken van Laak.
  Laak-Noord is op dit punt nog niet in de plannen opgenomen.
  Maar voor een goede verbinding met Molenwijk zou bijvoorbeeld een fietsbrug een optie kunnen zijn, wat aansluit op het Sterfietsnet van Laak.
  4. ontsluiting en bereikbaarheid
  Wij zien nog onvoldoende aandacht voor ontsluiting qua openbaar vervoer dat voor alle bewoners toegankelijk moet zijn.
  Bus of tramvervoer, bijvoorbeeld bij wijze van voorlopige voorziening, waarmee de bereikbaarheid van de Binckhorst voor alle doelgroepen, denk ook aan ouderen, gewaarborgd zou zijn.
  Ook vormt het in Laak al opgestarte experiment ‘deelauto’ een stimulans voor creatieve en duurzame alternatieven voor mobiliteit van en door bewoners.
  5. suggesties
  In het licht van de in rap tempo veranderende woonvormen zou er ruimte moeten zijn voor woonvormen als
  *groepswonen voor ouderen;
  * begeleid wonen/woningen die makkelijk aan te passen zijn;
  * wonen voor alleenstaanden.
  Vanuit het perspectief van zorg in de wijk is behoefte aan
  • Zorgpunt: Huisarts /verpleegkundige specialist;
  • Kleinschalig logeerhuis in de wijk
  Vanuit het perspectief van sociale cohesie is behoefte aan
  * Ruimte voor stilte en ontmoeting

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.