De Buurt Bestuurt stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt de organisatie De Buurt Bestuurt om het Burgerperspectief serieus te nemen. De Buurt Bestuurt is een organisatie in Den Haag in het stadsdeel Laak. Vanuit het Burgerperspectief werkt de organisatie aan de verbetering van de leefomgeving. In de brief benoemen ze een drietal voorstellen voor vernieuwing. Zo willen ze dat de overheid, samen met burgers, onderzoek doet naar een nieuwe bestuurscultuur, werkt aan een betere leefomgeving en verantwoording aan burgers-bewoners over de formatie aflegt.

Open brief aan de informateur

De Bijlage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.