Armoede, Schaamte, Maatschappelijke verantwoordelijkheid .

  1. De Basis op Orde
    toereikend budget en middelen, ter voorkoming van schulden, adequate behuizing en gezondheidszorg binnen bereik. Armoede heeft dwarsverbanden met deze drieslag.

2.ARMOEDE
In Laak is 10% langdurig arm, zo’n 5000 burgers-bewoners. ‘De Buurt Bestuurt staat middenin de realiteit van de ander. Dat is Onze ultieme drijfzandervaring. Het is onze Armoede, Armoede is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Armoede begint al op de kraamafdeling. Veel armoede dankzij Overheidsfouten. Keerzijde zgn. Brede Welvaart: die houdt geen rekening met the price of suffering

Armoede betekent rondrennend rondkomen. En at the end of the day is de tijd die je overhoudt je eigen tijd.

klassieke armoede wordt niet verdrongen door tijdelijk armoede- effect op nieuwe , doorgaans beter gesitueerde, groepen. Armoede resulteert uit chronische achterstelling. de basis is langdurig niet op orde. Slopend voor mensen; zij overzien hun situatie niet meer, vragen niet meer om hulp, worden onbereikbaar, raken voor de samenleving verloren.

Bij mensen in armoede a.u.b. geen perceptie van onvoldoende sociale participatie en sociale uitsluiting Zie de realiteit van de mensen. Zij participeren in eigentypische ‘sociale ruimte’, hun armoedebubbel. dit zijn de sterken, de overlevers. (‘kracht van de proles’ 1984 George Orwell). Het Recht op Armoede bestaat zolang wij de randvoorwaarden niet hebben veranderd. Respect en Erkenning. Wij moeten ons met hen verbinden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Arm en Dom in het juiste perspectief
Vraag aan schuldenaar: waren er dan geen mensen waaraan je hulp kon vragen, waarom geen hulp gevraagd? Antwoord: ik ben liever zuinig op hulp vragen; om ruimte te behouden om een keer later hulp te kunnen vragen (bijv. als de wasmachine stuk gaat). Dat bedenk je toch niet. Wij zouden het geen dag redden in die andere wereld, waar geleefd, gelachen en gehuild wordt.

voor mensen in armoede wordt de mobiliteit tussen de sociale strata geblokkeerd. Bij sociale stratificatie staan ongelijkheidsverhoudingen centraal. sociale stratificatie is contraproductief voor sociale verbinding.
Perspectief: Sociale stijging en maatschappelijke veerkracht.

  1. SCHAAMTE
    zomaar schermen met schaamte van mensen in armoede? Schaamte is een zelfbewuste emotie. de mensen kijken naar zichzelf. Kijk door hun ogen naar de samenleving en zie een mix van goed bedoeld begrip, oordeel en afkeuring. Aanjager schaamte Geperverteerde normstelling: Je kunt altijd slagen als je maar voldoende je best doet. Niet geslaagd? Eigen schuld! het is Our Shame. waar schaamte de kans krijgt om zich te ontwikkelen vallen wij als de ander uit onze rol!

Bij de oude Grieken was schaamte :Drijfveer tot schone daden. Een deugd! Ons concept schaamte uit 13e eeuw: gevoel van onbehagen over gemaakte fouten, wederkerend schaamte voelen , iets van jezelf niet goed vinden zodat je het niet aan de anderen wil tonen .Katholicisme encyclopedie): zich onder de werkelijke of voorgestelde blik van de ander ontdekt voelen
1976 Anja Meulenbelt: De schaamte voorbij

Keuzes bij schaamte?
‘bekeken worden’ is geen eigen keuze, je laten zien is wel een eigen keuze. (Karin Bloemen) zie sociale voedselbank HARLIN: mensen buiten in de rij niet bekeken maar gerespecteerd.
De reguliere voedselbank cultiveert daarbij vergeleken schaamte:‘in het geniep, in het duister, als een dief in de nacht je voedselpakket ophalen.’ (vrij naar Wilhelm Reich ‘Rede an den kleinen Mann’ 1945).

‘gevangen in de blik van de ander’ rol van de kerken bij armoede: ontmoetingsruimte voor mensen bieden spiegelbeeld van ‘gevangen in de blik van de ander’ = ‘waar ik wordt gezien’; de keuze om zich te laten zien: mensen voelen zich gezien’ gezien en gehoord. Wij moeten ons tot die behoefte, tot die keuze verhouden. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

APPEL De Buurt Bestuurt doet een Appel op u.

Provinciale verkiezingen: Geweldig, zoveel energie van de burgers-bewoners. Zie dit niet als kloof of verdeeldheid. Zet die energie positief om in actie. Trek samen met de burgers-bewoners op. Oude idealen, Nieuw Elan]