Aktiepunten uit overleg Buurt Bestuurt, bewoners en Staedion op vrijdag 20 april 2018

1. Betalingsregeling: De bewoners in de hoog- en laagbouw die een betalingsregeling hebben lopen voor de stookkosten krijgen van Staedion een brief waarin wij aanbieden dat het bedrag ook naar beneden aangepast kan worden indien wenselijk. Actie Staedion

2. Interne communicatie: Er wordt contact gezocht met de afdeling incasso om te bevestigen dat voor de hoog- en laagbouw afwijkende afspraken zijn. Er mag dus niet gebeld worden om bedragen te verhogen en ook gaan we akkoord met een minimumbedrag van aflossing. Actie Staedion

3. Men is niet zo tevreden over de complexbeheerder, en de sociaal complexbeheerder is niet bekend. We gaan Jacques Huijgens, de sociaal complexbeheerder weer voorstellen en hun functie nog eens toelichten.. En we gaan kijken waar we de inzet kunnen verbeteren. Actie: Staedion

4. Er wordt opnieuw een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, dit keer in zowel de hoog- als de laagbouw. Daarin wordt meegenomen:

· De staat van de thermostaatknoppen in de laagbouw

· De plaats van de Istameter op de radiatoren

· De niet constante temperatuur van het warme water in de laagbouw

· De temperatuur in de laagbouw, daar wordt het niet meer zo snel warm

· Het tochten in de hoog- en laagbouw, vooral rond de kozijnen (laagbouw) en de balkondeur (hoogbouw)

· De kwaliteit van de radiatoren

· Kleppen onder de verwarming (roestvorming)

De Buurt Bestuurt doet een voorstel aan Staedion voor 2 bureaus. Staedion neemt de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Actie: Buurt Bestuurt en Staedion

5. Men wil inzicht in het energielabel en hoe deze bepaald is. Actie: Staedion

6. We verstrekken uitleg over de invloed van de zon op de Ista meters. Actie: Staedion

7. We zoeken uit wat de reden was van de recente bezoeken door BRI in de laagbouw en wat de uitkomst hiervan is. Actie: Staedion

8. Laagbouw krijgt ook Nieuwsbrief met stook tips en aanbod energie meting. Actie: Staedion

9. Er wordt aandacht gevraagd voor de communicatie. De bewonerscommissie (i.o) is bereid mee te lezen. Actie: Staedion en bewonerscommissie (i.o)

10. De Buurt Bestuurt wil graag op de hoogte worden gehouden en waar mogelijk meedenken over hoe de medewerkers zich specialiseren/opgeleid worden in verwarde personen.

11. Er was onlangs een incident met legionella in de laagbouw. We zoeken uit wat dit was. Actie Staedion.

12. De eindnota van Ista is niet gedateerd. We zoeken uit waarom en of dit alsnog kan worden toegevoegd. Actie: Staedion.

13. We geven een uitleg over de reductiefactoren na de invoering van de Warmtewet, ons beleid hierin en zorgen voor een verwijzing naar de wet. Actie: Staedion.

14. We spreken af dat de afrekening 2017/2018 voor de bewoners die meer dan 100 euro moeten bijbetalen in september nog niet afgerekend wordt. Dit totdat het onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan bekend zijn. Intentie is om hier niet te lang over te doen. Bij de overige bewoners worden de stookkosten wel afgerekend. Actie Staedion

15. De aanwezige vertegenwoordigers van de laagbouw zijn bereid een bewonerscommissie op te richten. Linda gaat met hen verder in gesprek. Actie: Staedion.

16. De heer Roelofs meldt dat er op het dak van de laagbouw, laatste blok, balken liggen. Wij geven dit door aan onze onderhoudsafdeling. Wij verzoeken hem dit soort zaken te blijven melden. Actie Staedion en de heer Roelofs.

Huurders Stieltjesstraat verenigd in bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

De huurders van het complex aan de Stieltjesstraat hebben zich verenigd in het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Als initiatief hebben zij – met steun van de Buurt Bestuurt en de SP fractie – op 20 april jl. overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen.

Staedion heeft de huurders, die intussen de Bewonerscommissie Stieltjesstraat i.o. hebben gevormd, verwelkomd als de Bewonerscommissie Stieltjesstraat en ondersteuning toegezegd.

De huurders en Staedion hebben onderkend dat er nog veel gegevens ontbreken en dat de beeldvorming nog onvolledig is.

Het overleg is daarom een goede eerste gelegenheid geweest om informatie uit te wisselen.

Staedion zal in dit verband onderzoeksrapporten aan de huurders ter inzage geven.

Ook is zorg gewisseld over woonomstandigheden die huurders met extra spanning belasten.

Staedion heeft erkend dat er onregelmatigheden zijn opgetreden in de communicatie en de bejegening van de huurders.

Staedion heeft hiermee niet volstaan, maar direct maatregelen aangekondigd ter verbetering van de situatie van de huurders.

Zo zullen waar mogelijk betalingsregelingen worden opengebroken en zal Staedion inzetten op intensieve voorlichting en energiecoaching van individuele huurders , ook in de laagbouw Stieltjesstraat.

De huurders kunnen hiervoor in De Stiel terecht.

Bovendien wil Staedion bewonersconsulenten gaan specialiseren in de omgang met verwarde personen.

Naar aanleiding van het grote aantal technische aandachtspunten, zowel in de Hoogbouw, als in de Laagbouw Stieltjesstraat en de onduidelijkheden bij de berekening van het warmteverbruik, is besloten tot een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Over het onderzoeksbureau en de opdrachtformulering zullen de huurders en Staedion nog nader afstemmen.

Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond zal Staedion de eindnota van het verbruiksjaar 2017 – 2018 bevriezen.

Deze bevriezing zal alleen gelden voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij (andermaal) zullen moeten bijbetalen.

Voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij een terugbetaling zullen ontvangen geldt deze maatregel niet.

De huurders hebben aan dit overleg met Staedion een positief gevoel overgehouden. Zij voelen zich gehoord en serieus genomen.

Staedion heeft toegezegd met de huurders in gesprek te zullen blijven voor vervolgafspraken.

Opnieuw onderzoek naar hoge stookkosten Stieltjesstraat

Woningcorporatie Staedion laat opnieuw onderzoek doen naar de oorzaak van de hoge stookkosten in een groot wooncomplex aan de Stieltjesstraat in het Haagse Laakkwartier. Bewoners die hier wonen klagen over torenhoge naheffingen, terwijl ze zeggen niet veel te stoken.

Maja Landeweer 26-04-18, 11:10

Artikel in het AD

Staedion laat het onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dat is de uitkomst van een overleg vorige week tussen bewoners en bestuurders van de woningcorporatie.. . . .

In 2014 liet Staedion ook al onderzoek doen. Daar kwam toen uit dat de oorzaak lag in verkeerd gebruik van de thermostaatkranen. Toch bleven bewoners kampen met hoge nota’s. Eind maart trokken bewoners aan de bel in deze krant. Mede naar aanleiding hiervan komt de verhuurder nu opnieuw in actie. ,,We pakken dit serieus op”, zegt een woordvoerder namens Staedion.

De onderzoekers nemen onder meer de thermostaatknoppen, de warmtemeters en de kwaliteit van de radiatoren onder de loep.

Regeling

Bewoners klagen over hoge naheffingen, oplopend tot duizenden euro’s per jaar, voor het stoken in de flats sinds er in 2014 warmtemeters zijn geplaatst, die het warmteverbruik meten. Bewoners zijn bang dat de meters ondeugdelijk zijn.

In de flats wonen veel kwetsbare senioren met een krappe beurs, die de nota’s niet kunnen betalen. ,,Dat geeft heel veel stress”, weet Kees Berenbak van de stichting De Buurt Bestuurt, die opkomt voor de belangen van de bewoners. ,,Mensen lijden hier psychisch onder.” Berenbak is blij dat Staedion actie onderneemt. ,,Het is heel mooi dat het zo goed wordt opgepakt.”

Staedion heeft ook besloten om de betalingsregeling te versoepelen. ‘Indien wenselijk’ kan dit naar beneden worden aangepast, aldus de woningbaas. Ook is afgesproken dat bewoners die dit jaar meer dan 100 euro extra moeten bijbetalen, hiervan voorlopig uitstel krijgen totdat het onderzoek is afgerond.

Bezoek aan de meldkamer de Yp

Op maandag 17 december 2018 mocht bij hoge uitzondering een klas een kijkje nemen in de meldkamer van de ambulance, politie en brandweer.Klas 2a van het praktijkonderwijs kreeg eerst uitleg van Jan van der Meer (geneeskundig coördinator) over hoe het precies werkt bij de meldkamer en wat een centralist doet. Shabnam (leerling p2a): “Het eerste wat je moet vertellen als je 112 belt is waar je bent. Je moet ook vertellen wat er is gebeurd. Ze gaan heel veel vragen stellen. Ook gaat de centralist jou vertellen wat je moet doen.”Er werden weer heel veel vragen gesteld en veel verhalen verteld. De leerlingen willen hier ook wel stage lopen.Daarna mochten de leerlingen de meldkamer bekijken van boven af. Zo kregen ze een mooi beeld van hoe de ruimte opgedeeld was in verschillende stukken. Links zit de politie, in het midden de ambulance en rechts achterin de brandweercentralisten.Wat het meeste indruk maakte was het grote scherm aan de raamkant waarop je op dat moment vier plekken op camera in de regio kon zien. Shabnam: “Ik vond het leuk om de meldkamer te bezoeken, want nu weet ik er veel meer over wat er gebeurt als je 112 belt. Ik wist nog niet dat er overal in de stad camera’s hangen en dat ze dat hier allemaal kunnen zien. Dat vind ik wel goed omdat dat een veilig gevoel geeft.”Ook kon je daarop zien hoeveel keer het alarmnummer al was gebeld en hoeveel keer dat voor de politie, brandweer of de ambulance was. Shabnam: “Ik vond wel dat 112 vaak wordt gebeld” “Ik heb ook geleerd dat de brandweer vaker wordt gebeld als het bijvoorbeeld stormt of met oud en nieuw”De leerlingen hebben nu een nog beter beeld van wat er gebeurt als je 112 belt.Shabnam: “Ook de reis erheen en terug was een hele ervaring. Het ging niet helemaal goed. Maar we hebben het gevonden en zijn ook weer veilig thuis gekomen.”Met speciale dank aan Kees Berenbak die het mogelijk heeft gemaakt dat we hier een kijkje mochten nemen. Verslag van Monique Regan docente.