Huurders Stieltjesstraat verenigd in bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

De huurders van het complex aan de Stieltjesstraat hebben zich verenigd in het bewonersinitiatief ‘Kerngroep Stieltjesstraat’.

Als initiatief hebben zij – met steun van de Buurt Bestuurt en de SP fractie – op 20 april jl. overleg gehad met Staedion op het niveau van de afdelingsdirectie Wonen.

Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer verlopen.

Staedion heeft de huurders, die intussen de Bewonerscommissie Stieltjesstraat i.o. hebben gevormd, verwelkomd als de Bewonerscommissie Stieltjesstraat en ondersteuning toegezegd.

De huurders en Staedion hebben onderkend dat er nog veel gegevens ontbreken en dat de beeldvorming nog onvolledig is.

Het overleg is daarom een goede eerste gelegenheid geweest om informatie uit te wisselen.

Staedion zal in dit verband onderzoeksrapporten aan de huurders ter inzage geven.

Ook is zorg gewisseld over woonomstandigheden die huurders met extra spanning belasten.

Staedion heeft erkend dat er onregelmatigheden zijn opgetreden in de communicatie en de bejegening van de huurders.

Staedion heeft hiermee niet volstaan, maar direct maatregelen aangekondigd ter verbetering van de situatie van de huurders.

Zo zullen waar mogelijk betalingsregelingen worden opengebroken en zal Staedion inzetten op intensieve voorlichting en energiecoaching van individuele huurders , ook in de laagbouw Stieltjesstraat.

De huurders kunnen hiervoor in De Stiel terecht.

Bovendien wil Staedion bewonersconsulenten gaan specialiseren in de omgang met verwarde personen.

Naar aanleiding van het grote aantal technische aandachtspunten, zowel in de Hoogbouw, als in de Laagbouw Stieltjesstraat en de onduidelijkheden bij de berekening van het warmteverbruik, is besloten tot een nieuw, onafhankelijk onderzoek.

Over het onderzoeksbureau en de opdrachtformulering zullen de huurders en Staedion nog nader afstemmen.

Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond zal Staedion de eindnota van het verbruiksjaar 2017 – 2018 bevriezen.

Deze bevriezing zal alleen gelden voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij (andermaal) zullen moeten bijbetalen.

Voor die huurders waarvan Staedion voorziet dat zij een terugbetaling zullen ontvangen geldt deze maatregel niet.

De huurders hebben aan dit overleg met Staedion een positief gevoel overgehouden. Zij voelen zich gehoord en serieus genomen.

Staedion heeft toegezegd met de huurders in gesprek te zullen blijven voor vervolgafspraken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *