Ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg

Bewoners van de Laakweg zijn het wachten beu

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg Den Haag en leukemie bij kinderen. Dit nieuws veroorzaakte terecht veel onrust onder de bewoners. Daarom organiseerde de bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg. Het verslag daarover leest u onder dit artikel.

De bewoners en de Prins Willem Alexander basisschool, als ookEwa’s Childcare hebben elkaar in hun ongerustheid gevonden en het bewonersinitiatief ‘Zorg om Laakweg’ in het leven geroepen. De bewonersvereniging Bap Laakhavens en de stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen hen daarin.

Zorg gedeeld met Stadsdeelkantoor Laak

Dit bewonersinitiatief heeft de zorg van de betrokken bewoners en organisaties op 29 juni jl. gedeeld met de stadsdeeldirekteur Laak. Het stadsdeel bleek (toch) op de hoogte te zijn (geweest) van de situatie Laakweg. Deze problematiek werd echter bij de GGD ondergebracht omdat het stadsdeel geen inhoudelijk gesprekspartner is op dit onderwerp.

Het stadsdeel heeft daarom gevonden, dat het niet op haar weg lag om de betrokken bewoners en organisaties daarover te informeren. Bij nader inzien had het stadsdeel wellicht een andere afweging gemaakt.

Eigen koers

Inmiddels leven we medio juli – aan de vooravond van het politieke zomerreces – en missen de bewoners van de huizen tussen Slachthuislaan en Slachthuisstraat, nog steeds elke betrouwbare informatie, en mogelijke vervolgacties, over de 150 kv kabelverbinding onder de Laakweg. Het bewonersinitiatief ‘ Zorg om Laakweg’ wacht niet langer op het antwoord van het College, maar zij zet haar eigen koers uit. Zij wil dat een adviesbureau van de lijst, die het RIVM voor bovengrondse lijnen beheert, de “magneetveldzone” voor de ondergrondse kabels gaat berekenen.