De buurt bestuurt laak

Hier staan wij voor

De Buurt Bestuurt Laak is een organisatie. Daar waar bewonersbelangen urgent zijn, komen wij direct in actie. Onze missie is om aan de basis te verbinden. Dat betekent samen, met en voor de wijk/wijkbewoners. Daar zit onze kracht en dat doen wij met passie. Op onze eigen wijze. In de korte tijd van ons bestaan kwamen er verschillende thema’s op ons pad. Bij een aantal van die thema’s hielpen wij bij het starten van bewonersinitiatieven en blijven wij hen ondersteunen. Andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een ‘Logeerhuis’ in Laak en ‘Weerbaarheidstraining senioren’ pakken we actief zelf op naar aanleiding van berichten uit de wijk.

Berichten aan Laak

Reanimatie/ AED EHBO cursussen