Informatiebijeenkomst 13 juni 2018 over hoogspanningskabel(s) Laakweg

Verslag

De bewonersorganisatie Bewoners Activiteiten Platform (Bap) Laakhavens organiseerde – in samenwerking met de stichting De Buurt Bestuurt Laak – op 13 juni jl. een informatiebijeenkomst over wonen bij de hoogspanningskabel(s) onder de Laakweg Den Haag. De Omgevingsdienst GGD, die ook uitgenodigd was, geeft er de voorkeur aan om niet in het openbaar op te treden. Wel gaan zij – indien gewenst – met bewoners 1 op 1 in gesprek.

Waarom deze bijeenkomst

Op 10 mei jl. had RTL Nieuws een onderwerp over de relatie van de ondergrondse hoogspanningskabel(s) Laakweg en leukemie bij kinderen. Bap vond deze uitzending onzorgvuldig en geen recht doen aan / rekening houdend met de bewoners.

Over de avond

De aanwezige bewoners Laakweg hebben op deze bijeenkomst hun kennis gedeeld en uiting gegeven aan hun bezorgdheid.

Ook vinden zij dat de (lokale) politiek, signalen van zorg uit de samenleving met betrekking tot gezondheidsrisico’s van ondergrondse hoogspanningslijnen, niet kan negeren.

Hoe verder

  • Naar TenneT wordt het risico van ‘weg trillen’ van de hoogspanningskabel(s) teruggekoppeld
  • er wordt (opnieuw) nagegaan wat er precies ligt; 3 kabels of 1 kabelverbinding

De bewoners wachten niet af tot er een beleid wordt ingevoerd voor ondergrondse hoogspanningslijnen. Zij willen duidelijkheid over hun woonsituatie en hebben behoefte aan betrouwbare, meermalen uitgevoerde meting van het magneetveld van de ondergrondse hoogspanningskabel(s). Het bestaande meetprotocol voor bovengrondse hoogspanningslijnen kan daarvoor een aanknopingspunt bieden.

Zij komen zelf in actie en:

  • spreken de gemeente/het stadsdeel aan op hun zorgtaak voor burgers, aangezien het om gemeentegrond gaat
  • hebben een bewonersinitiatief opgericht ‘Zorg om Laakweg’. Bewonersvereniging Bap Laakhavens & Stichting De Buurt Bestuurt Laak ondersteunen dit initiatief

Tot slot

Drie bewoners hebben aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod van de Omgevingsdienst GGD. Voor afspraak en begeleiding wordt gezorgd.

Lees het officiële verslag van de informatiebijeenkomst bij onze documenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *