Aktiepunten uit overleg Buurt Bestuurt, bewoners en Staedion op vrijdag 20 april 2018

1. Betalingsregeling: De bewoners in de hoog- en laagbouw die een betalingsregeling hebben lopen voor de stookkosten krijgen van Staedion een brief waarin wij aanbieden dat het bedrag ook naar beneden aangepast kan worden indien wenselijk. Actie Staedion

2. Interne communicatie: Er wordt contact gezocht met de afdeling incasso om te bevestigen dat voor de hoog- en laagbouw afwijkende afspraken zijn. Er mag dus niet gebeld worden om bedragen te verhogen en ook gaan we akkoord met een minimumbedrag van aflossing. Actie Staedion

3. Men is niet zo tevreden over de complexbeheerder, en de sociaal complexbeheerder is niet bekend. We gaan Jacques Huijgens, de sociaal complexbeheerder weer voorstellen en hun functie nog eens toelichten.. En we gaan kijken waar we de inzet kunnen verbeteren. Actie: Staedion

4. Er wordt opnieuw een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, dit keer in zowel de hoog- als de laagbouw. Daarin wordt meegenomen:

· De staat van de thermostaatknoppen in de laagbouw

· De plaats van de Istameter op de radiatoren

· De niet constante temperatuur van het warme water in de laagbouw

· De temperatuur in de laagbouw, daar wordt het niet meer zo snel warm

· Het tochten in de hoog- en laagbouw, vooral rond de kozijnen (laagbouw) en de balkondeur (hoogbouw)

· De kwaliteit van de radiatoren

· Kleppen onder de verwarming (roestvorming)

De Buurt Bestuurt doet een voorstel aan Staedion voor 2 bureaus. Staedion neemt de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Actie: Buurt Bestuurt en Staedion

5. Men wil inzicht in het energielabel en hoe deze bepaald is. Actie: Staedion

6. We verstrekken uitleg over de invloed van de zon op de Ista meters. Actie: Staedion

7. We zoeken uit wat de reden was van de recente bezoeken door BRI in de laagbouw en wat de uitkomst hiervan is. Actie: Staedion

8. Laagbouw krijgt ook Nieuwsbrief met stook tips en aanbod energie meting. Actie: Staedion

9. Er wordt aandacht gevraagd voor de communicatie. De bewonerscommissie (i.o) is bereid mee te lezen. Actie: Staedion en bewonerscommissie (i.o)

10. De Buurt Bestuurt wil graag op de hoogte worden gehouden en waar mogelijk meedenken over hoe de medewerkers zich specialiseren/opgeleid worden in verwarde personen.

11. Er was onlangs een incident met legionella in de laagbouw. We zoeken uit wat dit was. Actie Staedion.

12. De eindnota van Ista is niet gedateerd. We zoeken uit waarom en of dit alsnog kan worden toegevoegd. Actie: Staedion.

13. We geven een uitleg over de reductiefactoren na de invoering van de Warmtewet, ons beleid hierin en zorgen voor een verwijzing naar de wet. Actie: Staedion.

14. We spreken af dat de afrekening 2017/2018 voor de bewoners die meer dan 100 euro moeten bijbetalen in september nog niet afgerekend wordt. Dit totdat het onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan bekend zijn. Intentie is om hier niet te lang over te doen. Bij de overige bewoners worden de stookkosten wel afgerekend. Actie Staedion

15. De aanwezige vertegenwoordigers van de laagbouw zijn bereid een bewonerscommissie op te richten. Linda gaat met hen verder in gesprek. Actie: Staedion.

16. De heer Roelofs meldt dat er op het dak van de laagbouw, laatste blok, balken liggen. Wij geven dit door aan onze onderhoudsafdeling. Wij verzoeken hem dit soort zaken te blijven melden. Actie Staedion en de heer Roelofs.

Vuurwerkshow op Laak afgelast

31 December 2017

Persverklaring gemeente:

In verband met de onstuimige weersomstandigheden en de zware wind is in Den Haag de vuurwerkshow op Laak afgelast. Dat is de uitkomst van overleg tussen de driehoek, de provincie, de hulpdiensten en andere betrokkenen. De veiligheidsrisico’s voor Laak zijn te groot in verband met de ligging midden in de wijk en de nabijheid van bebouwing. Voor de twee andere vuurwerkshows, op de Hofvijver en op Scheveningen, wordt later een besluit genomen. Daartoe worden de windsnelheden constant gemeten en bezien of de normen al dan niet worden overschreden.

Burgemeester Pauline Krikke: “Ik vind het ontzettend vervelend voor alle vrijwilligers op Laak die zich hard gemaakt hebben voor het initiatief van de vuurwerkshow, dat echt vanuit de bewoners zelf kwam. Ik ben vandaag bij ze langs geweest en heb ze persoonlijk bedankt voor hun inzet. Samen hebben we de hoop uitgesproken dat het volgend jaar alsnog door kan gaan.”

Gaaf, Laakkwartier krijgt een eigen vuurwerkshow !

14 december 2017, door Joyce Hoogland

Uh, ah. Wat kunnen we toch genieten van al dat mooie vuurwerk. Alleen vinden we het afsteken nog wel eens eng en ook een beetje duur. Gelukkig zit je, wat betreft vuurwerkshows, in Den Haag op de juiste plek. Dit jaar is er namelijk niet alleen bij de Hofvijver een grote vuurwerkshow maar ook in stadsdeel Laakkwartier!

Eerder dit jaar riep burgemeester Pauline Krikke bewoners op om met initiatieven te komen voor oudejaarsavond. Tom Nathans en Kees Berenbak, van stichting de Buurt Bestuurt, kwamen toen met het idee van de vuurwerkshow. “De bedoeling is om met deze show de viering van oud en nieuw weer terug te geven aan de burgers”, zo vertelt Tom. “Wij voelen ons pioniers omdat het initiatief voor een vuurwerkshow vanuit de bewoners zelf komt.”

Vuurwerkshow

Maar waar kun je dan genieten van het prachtige vuurwerk? Vanaf de Leeghwaterkade, ter hoogte van de Fijnjekade, heb je een perfect uitzicht. Om 23.00 uur begint het feestje met een dj en daarna wordt er afgeteld naar het grote moment. De vuurwerkshow duurt maar liefst 15 minuten waarna de dj weer een paar plaatjes draait.

Het is niet vreemd om bij zo’n oud en nieuw evenement aan veiligheid te denken. No worries, de organisatie heeft een zorgvuldig veiligheidsplan opgesteld. Het evenemententerrein wordt gemarkeerd met hekken en aan bewoners van het Laakkwartier wordt gevraagd geen vuurwerk af te steken in de omgeving van het evenement. Ook verzoekt de organisatie om geen flessen drank en vuurwerk mee te nemen. “De bedoeling is om de jaarwisseling weer op gezellige wijze gezamenlijk te vieren. Zodoende leveren we met elkaar een positieve bijdrage aan het voorkomen van onnodig letsel en zorgen wij daarbij ook voor verminderde milieuschade, minder vandalisme en meer respect voor hulpverleners”, aldus Kees.