Aktiepunten uit overleg Buurt Bestuurt, bewoners en Staedion op vrijdag 20 april 2018

1. Betalingsregeling: De bewoners in de hoog- en laagbouw die een betalingsregeling hebben lopen voor de stookkosten krijgen van Staedion een brief waarin wij aanbieden dat het bedrag ook naar beneden aangepast kan worden indien wenselijk. Actie Staedion

2. Interne communicatie: Er wordt contact gezocht met de afdeling incasso om te bevestigen dat voor de hoog- en laagbouw afwijkende afspraken zijn. Er mag dus niet gebeld worden om bedragen te verhogen en ook gaan we akkoord met een minimumbedrag van aflossing. Actie Staedion

3. Men is niet zo tevreden over de complexbeheerder, en de sociaal complexbeheerder is niet bekend. We gaan Jacques Huijgens, de sociaal complexbeheerder weer voorstellen en hun functie nog eens toelichten.. En we gaan kijken waar we de inzet kunnen verbeteren. Actie: Staedion

4. Er wordt opnieuw een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, dit keer in zowel de hoog- als de laagbouw. Daarin wordt meegenomen:

· De staat van de thermostaatknoppen in de laagbouw

· De plaats van de Istameter op de radiatoren

· De niet constante temperatuur van het warme water in de laagbouw

· De temperatuur in de laagbouw, daar wordt het niet meer zo snel warm

· Het tochten in de hoog- en laagbouw, vooral rond de kozijnen (laagbouw) en de balkondeur (hoogbouw)

· De kwaliteit van de radiatoren

· Kleppen onder de verwarming (roestvorming)

De Buurt Bestuurt doet een voorstel aan Staedion voor 2 bureaus. Staedion neemt de kosten van dit onderzoek voor haar rekening. Actie: Buurt Bestuurt en Staedion

5. Men wil inzicht in het energielabel en hoe deze bepaald is. Actie: Staedion

6. We verstrekken uitleg over de invloed van de zon op de Ista meters. Actie: Staedion

7. We zoeken uit wat de reden was van de recente bezoeken door BRI in de laagbouw en wat de uitkomst hiervan is. Actie: Staedion

8. Laagbouw krijgt ook Nieuwsbrief met stook tips en aanbod energie meting. Actie: Staedion

9. Er wordt aandacht gevraagd voor de communicatie. De bewonerscommissie (i.o) is bereid mee te lezen. Actie: Staedion en bewonerscommissie (i.o)

10. De Buurt Bestuurt wil graag op de hoogte worden gehouden en waar mogelijk meedenken over hoe de medewerkers zich specialiseren/opgeleid worden in verwarde personen.

11. Er was onlangs een incident met legionella in de laagbouw. We zoeken uit wat dit was. Actie Staedion.

12. De eindnota van Ista is niet gedateerd. We zoeken uit waarom en of dit alsnog kan worden toegevoegd. Actie: Staedion.

13. We geven een uitleg over de reductiefactoren na de invoering van de Warmtewet, ons beleid hierin en zorgen voor een verwijzing naar de wet. Actie: Staedion.

14. We spreken af dat de afrekening 2017/2018 voor de bewoners die meer dan 100 euro moeten bijbetalen in september nog niet afgerekend wordt. Dit totdat het onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan bekend zijn. Intentie is om hier niet te lang over te doen. Bij de overige bewoners worden de stookkosten wel afgerekend. Actie Staedion

15. De aanwezige vertegenwoordigers van de laagbouw zijn bereid een bewonerscommissie op te richten. Linda gaat met hen verder in gesprek. Actie: Staedion.

16. De heer Roelofs meldt dat er op het dak van de laagbouw, laatste blok, balken liggen. Wij geven dit door aan onze onderhoudsafdeling. Wij verzoeken hem dit soort zaken te blijven melden. Actie Staedion en de heer Roelofs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *