Inspraak HAAGS AKKOORD woensdag 11 oktober 2023

De Buurt Bestuurt

Geachte voorzitter, geacht college, geachte raad

1. Leeft preventie bij de bewoners in zwakke wijken? Hebben zij het inzicht en de vaardigheden daarvoor? Eerder is er sprake van overleven. De Buurt Bestuurt vindt dat als het om basale gezondheidszorg gaat onacceptabel. Beter dan de focus op preventiete leggenaging zien als a lifelong process. Daarin moet het voorkomen van complexe zorgvragen worden meegenomen. Het dringend appel van De Buurt Bestuurt vanwege de gevolgen van decentralisaties dateert van maart 2014. Krachtige basiszorg in zwakke wijken is cruciaal voor bewoners met meervoudige problematiek. Schuldsignalering valt niet onder huisartsgeneeskunde. Deze tak van sport hoort dus niet thuis bij huisartsen. Het aanbod van huisartsen in zwakke wijken is gering, met alle rico’s vandien. Een huisarts moet de tijd hebben om een juiste diagnose te stellen. Dat is juist kostenbesparend.

2 marktwerking uit het systeem van Jeugdzorg en vermindering marktwerking WMO. ( = ouderenzorg)? Wat bedoelen de opstellers van het Haags Akkoord? gereguleerde marktwerking wellicht. Dat is iets heel anders dan vrije marktwerking. lees De Ingreep van Peter Bennemeer! (boekje) ‘Er bestaat zoiets als verstandige marktwerking, die leidt tot effectieve samenwerking tussen partijen die elkaar aanvullen en daarmee optimaal kunnen bedienen. Samenwerking moet leiden tot verbetering en vernieuwing.

Rekenkamerrapport ‘Werk aan Welzijn’. Graag een overkoepelend beleidskader voor de sociale basis. Dat biedt De Buurt Bestuurt nieuw perspectief als additioneel welzijnsactief.

De Buurt Bestuurt. Deel II

4 De Buurt Bestuurt kan onze bewoners gelukkig prijzen met het nieuwe stadsbestuur, mits er sprake is van meerwaarde voor hen.Terugrekenend van 2026, het zgn. ravijnjaar, heeft U, college, maar 3 jaar de tijd om op korte termijn tastbare resultaten voor de bewoners te bereiken in buurt en wijk. Daar wordt de samenleving gemaakt.Ukan uw opdracht, nl. reparaties en inhaalslagen, niet uitstellen. De Buurt Bestuurt verwacht behalve serieus genomen bewoners ook prioritering en realisme. Geen tijd voor gebakkelei, kwetsbare bewoners hebben u keihard nodig.

De Buurt Bestuurt vindt dat de Haagse Preventieaanpak, in het Haags Akkoord, preventie tot een product maakt, input van een proces. De uitkomst daarvan is echter volstrekt ongewis De Buurt Bestuurt zegt: Geen andere aanvliegroute dan paralelle aanpak! .Anders worden mensen gesloopt, vragen geen hulp meer, ontkennend gedrag, worden onbereikbaar, gaan voor de samenleving verloren. Dat kost de samenleving ook nog eens klaue met geld. Als de integrale aanpak van Het Haags Akkoord het nieuwe evangelie is, zijn wij als De Buurt Bestuurt de eerste ongelovigen.Keer terug naar kleinschaligheid. Qui trop embrasse mal etreint!

[ ‘we doen minder aan het voorkomen van verergering van problemen die al bestaan’ en ‘We richten ons met deze aanpak niet direct op de woonopgave, leefbaarheid, veiligheid in de wijken of het verminderen van de druk op Wmo-voorzieningen’ (Uit Haagse Preventieaanpak).]

Regels en uitvoering raken onze bewoners dagelijks. Die moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn. Ook dat herstelt vertrouwen. Hard nodig vanwege de 21% opkomstscore. Onze Democratie, uw medeverantwoordelijkheid!

Veiligheid. Voor de bewoners moet veiligheid zichtbaar zijn als een onmisbaar issue. Uitvoeringsplan Laak, Prioriteit 7. (verkeers-)veiligheid: terugdringen criminaliteit en overlast. De Buurt Bestuurt heeft zich veiligheid ook steeds aangetrokken. Kies voor veiligheid , kies inclusief. Creeer als stadsbestuur geen schijntegenstelling tussen rechts en links. Het is allesbehalve stoptober voor vuurwerk. In aanloop naar de jaarwisseling 23/24 verwacht De Buurt Bestuurt een veiligheidsrealiteit van U, College, ook al is het de taak van de B in B & W.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *