Een logeerhuis in Laak

Column in Den Haag Centraal, door Emilie Bolsius, huisarts in Laak en een van de vaste columnisten van de krant.

Geachte burgemeester!

Vorige week donderdag woonde ik samen met enkele collega-huisartsen het Laakdebat bij in het prachtige Laaktheater. Bent u daar al geweest? Zelf ben ik absoluut niet politiek actief. Ik was blij verrast hoeveel enthousiaste mensen uit Laak aanwezig waren. Daarnaast nog personen die dan weliswaar niet in de wijk wonen, maar de wijk wel een warm hart toe dragen. Een mix van alle bevolkingsgroepen uit het mooie Laak.

Er werd soms stevig gediscussieerd over een aantal stellingen waar de wijk tegen aanliep. Onder andere kwamen problemen rondom mensen met schulden aan de orde, de aanleg van een nieuw wijkpark en het zorghotel.

In de wijk is het initiatief ontstaan om een logeerhuis te starten voor mensen die om welke reden dan ook kortdurend niet thuis kunnen wonen. Dat kunnen mensen zijn die (meestal snel) na ontslag uit een ziekenhuis te zwak zijn om naar huis te gaan; mensen die te ziek zijn om alleen thuis te blijven, maar niet ziek genoeg om opgenomen te worden in het ziekenhuis; mensen van wie de partner uitvalt en die niet voor zichzelf kunnen zorgen, een hele diverse groep dus.

Er is een mooie locatie voor beschikbaar. Het plan wordt breed gedragen door de bevolking van Laak, er zijn genoeg vrijwilligers, kortom, alles loopt mee. Het enige waar het nu om draait, zijn de centen. De gemeente, wie dat ook mag zijn, steunt het plan volledig, maar nu het op geld aan komt, haakt men af. Ook was opvallend bij het debat dat alle partijen in hun comfortzone bleven zitten en er geen partij was die opstond en zei: ‘Ik ga me inzetten voor dit project in Laak.’ Ze bleven maar spreken over ‘wij als partij’.

Hoeveel leden heeft een partij in Den Haag? Nog geen anderhalfprocent van de bevolking is lid van een partij. Wie vertegenwoordigen ze dan? De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is altijd laag, dus er lijkt weinig draagvlak voor de meningen van de partijen.

Samen met mijn collega’s uit Laak ben ik van mening dat zo’n prachtig project als het zorghotel gesteund moet worden. Daarom richt ik me nu tot u. Kom naar onze wijk, bekijk de locatie, Iuister naar het initiatief en faciliteer het. Natuurlijk zijn er dan ook nog fondsen om de financiering rond te breien, maar als de gemeente meedoet, dan komen de fondsen vanzelf over de brug. Bij een tentoonstelling in Den Haag zag ik deze week, dat de gemeente deze ook mede gefinancierd had samen met allerlei fondsen.

Wij zijn, evenals de initiatiefnemers, bereid om u bij te praten en de lokalisatie te laten zien waar het oog op gevallen is. In Rotterdam loopt tot ieders tevredenheid al eenzelfde initiatief. De gemeente Rotterdam steunt dit logeerhuis ook met centen.

Kom naar de wijk toe, maak u los van uw adviseurs en kom gewoon een dagje in Laak kijken.

Bron: Den Haag Centraal

Zorgeloos logeren in Laak

November 2017

Professioneel wat moet, vrijwillig wat kan !

Het Laakkwartier krijgt als het meezit in 2019 een eigen zorghuis, opgezet door bewoners. Een huis, waar je kunt herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Voor als het thuis nog niet gaat. Want niet iedereen heeft iemand die bij kan springen, weet een bewoner van een wijk . ,,Na drie dagen werd ik ontslagen uit het ziekenhuis, terwijl ik nog van alles niet kon. Ik heb wel een partner, maar die werkt de hele dag en is minder goed ter been. Dan zit je behoorlijk omhoog.”

De Jonge zet het zorghuis samen op met buurtgenoot Kees Berenbak. Hij komt uit de zorg, zij uit de zakelijke dienstverlening. Ze kennen elkaar van een wijkteam, waar ze allebei in meedraaiden.We zagen daar van alles.” Berenbak: ,,En wij zijn we echte doeners .De gezondheid van de mensen hier houdt niet over.” Berenbak: ,,Inwoners van Laak leven 7 tot 8 jaar korter dan inwoners in andere buurten.” De Jonge: ,,Dat is toch te gek voor woorden ?

Initiatief

Met het initiatief hopen we iets te kunnen betekenen voor de wijk. De plannen zijn al behoorlijk vergevorderd. Berenbak: ,,De bevalling heeft nog niet plaatsgehad, maar is wel aanstaande.” Eind 2018 hopen de twee te kunnen beginnen met de renovatie van het pand dat ze op het oog hebben. Waar dat is, kunnen ze nog niet bekendmaken. ,,Het is nog niet rond. We kunnen wel zeggen dat het op een hele centrale locatie ligt in de wijk, goed bereikbaar met het openbaar vervoer.”

In het gebouw komen 16 tot 18 eenpersoonkamers voor Hagenaars die moeten herstellen na een ziekenhuisopname. Gasten hebben hier geen omkijken naar een huishouding en de maaltijd wordt verzorgd. Ze kunnen maximaal zes weken blijven in ruil voor een eigen bijdrage, die ook is op te brengen met het kleinste inkomen. De Jonge: ,,Mensen met een minimuminkomen krijgen korting.”

Kees Berenbak vreest wel eens ‘dat de zorg onbetaalbaar wordt’. ,,Als je geld hebt, kan alles. Dan kun je in elk zorghotel gaan zitten.” Het Zorghuis Laak is een coöperatie en hoeft geen winst te maken .Wij halen hier niet ons inkomen uit. Dat willen we ook niet. Verder willen we zoveel mogelijk werken met vrijwilligers en hopen we op steun van verzekeraars.”

Vuurwerkshow op Laak afgelast

31 December 2017

Persverklaring gemeente:

In verband met de onstuimige weersomstandigheden en de zware wind is in Den Haag de vuurwerkshow op Laak afgelast. Dat is de uitkomst van overleg tussen de driehoek, de provincie, de hulpdiensten en andere betrokkenen. De veiligheidsrisico’s voor Laak zijn te groot in verband met de ligging midden in de wijk en de nabijheid van bebouwing. Voor de twee andere vuurwerkshows, op de Hofvijver en op Scheveningen, wordt later een besluit genomen. Daartoe worden de windsnelheden constant gemeten en bezien of de normen al dan niet worden overschreden.

Burgemeester Pauline Krikke: “Ik vind het ontzettend vervelend voor alle vrijwilligers op Laak die zich hard gemaakt hebben voor het initiatief van de vuurwerkshow, dat echt vanuit de bewoners zelf kwam. Ik ben vandaag bij ze langs geweest en heb ze persoonlijk bedankt voor hun inzet. Samen hebben we de hoop uitgesproken dat het volgend jaar alsnog door kan gaan.”

Gaaf, Laakkwartier krijgt een eigen vuurwerkshow !

14 december 2017, door Joyce Hoogland

Uh, ah. Wat kunnen we toch genieten van al dat mooie vuurwerk. Alleen vinden we het afsteken nog wel eens eng en ook een beetje duur. Gelukkig zit je, wat betreft vuurwerkshows, in Den Haag op de juiste plek. Dit jaar is er namelijk niet alleen bij de Hofvijver een grote vuurwerkshow maar ook in stadsdeel Laakkwartier!

Eerder dit jaar riep burgemeester Pauline Krikke bewoners op om met initiatieven te komen voor oudejaarsavond. Tom Nathans en Kees Berenbak, van stichting de Buurt Bestuurt, kwamen toen met het idee van de vuurwerkshow. “De bedoeling is om met deze show de viering van oud en nieuw weer terug te geven aan de burgers”, zo vertelt Tom. “Wij voelen ons pioniers omdat het initiatief voor een vuurwerkshow vanuit de bewoners zelf komt.”

Vuurwerkshow

Maar waar kun je dan genieten van het prachtige vuurwerk? Vanaf de Leeghwaterkade, ter hoogte van de Fijnjekade, heb je een perfect uitzicht. Om 23.00 uur begint het feestje met een dj en daarna wordt er afgeteld naar het grote moment. De vuurwerkshow duurt maar liefst 15 minuten waarna de dj weer een paar plaatjes draait.

Het is niet vreemd om bij zo’n oud en nieuw evenement aan veiligheid te denken. No worries, de organisatie heeft een zorgvuldig veiligheidsplan opgesteld. Het evenemententerrein wordt gemarkeerd met hekken en aan bewoners van het Laakkwartier wordt gevraagd geen vuurwerk af te steken in de omgeving van het evenement. Ook verzoekt de organisatie om geen flessen drank en vuurwerk mee te nemen. “De bedoeling is om de jaarwisseling weer op gezellige wijze gezamenlijk te vieren. Zodoende leveren we met elkaar een positieve bijdrage aan het voorkomen van onnodig letsel en zorgen wij daarbij ook voor verminderde milieuschade, minder vandalisme en meer respect voor hulpverleners”, aldus Kees.